Loading...

Hidroizolacija bazena

Hidroizolacija bazena

Prisustvo vode u zidovima bazena može da izazove ostecenja konstrukcije bazena, Iako se kod nas na tržištu koristi raznolika terminologija kada je hidroizolacija u pitanju.

Vertikalna hidroizolacija izvodi se sa spoljašnje strane zida bazena. Postavlja se na prethodno izravnatu podlogu i spolja se mora zaštiti od mehaničkih oštećenja. Prilikom postavljanja ove izolacije potrebno je izvršiti širi otkop oko bazena, tako da je širina prostora oko 80cm-1m.

Da bi se postigla pravilna hidroizolacija bazena, od ključnog je značaja prethodno dobro pripremljena podloga. Ona mora biti suva, nosiva i čista i može biti od raznih materijala kao što su: opeka, beton, malter, blok, itd. Važno je otkloniti nečistoće sa podloge, ostatke maltera, viškove betona i sve vrste premaza koji otpadaju. Pripremljene površine peru se vodom pod visokim pritiskom ili uobičajenim mehaničkim postupkom i zatim se sve pukotie popunjavaju. Od kvaliteta zidova, tehničkih uslova i ličnog izbora zavisi i dalji postupak. Materijala za izvodjenje hidroizlacije na našem tržištu ima dosta, i njena pravilna ugradnja jedan je od ključnih faktora za zdrav objekat.

Uobičajeni slučaj naknadne hidroizolacije a ne u postupku gradnje naziva se još i hidroizolacija sa negativne strane. Vrši se sa unutrašnje strane zida, kada je voda iz spoljašnjeg dela našla svoj put u unutrašnjost bazena. Termin se koristi kada se hidroizolacija vrši s strane objekta suprotne onoj koja je izložena podzemnoj vodi. Mestimiccni delovi na kojima dolazi do prodora ili izlivanja vode su najčešće spojevi horizontale i vertikale zidova i poda, kao i na pukotinama. Pri sanaciji hidroizolacije bazena vazno je utvrditi o kakvom prodoru vode se radi i ustanoviti uzrok popustanja bazena.

Postoji više načina sanacija hidroizolacija bezena, a njihov uspeh zavisi od vise faktora, metoda, situacija i kompaktibilnosti … Sanacija se često vrši raznim penetratima, kao i premazima po principu vodonepropusnih kada… U zavisnosti od situacije na licu mesta, načina gradnje samog objekta, primenjenih materijala, temelja, zemljišta, podzemnih voda, ukopanosti i prethodno izvedenih radova, brojni su načni kako je postojeći problem moguće sanirati, a tržište nudi i širok spektar proizvoda.