Loading...

Materijali

Materijali

Hidroizolacija mora sprečiti prodor vode u ostale slojeve koje se nalaze ispod. Zato je bitno kakvu vrstu materijala treba ugraditi. Svaki krov, terasa, kupatilo, podrum gde ima prodora vode i vlage ima različiti problem i zato postoje različite vrste materijala za prilagođavanje problemu.

Pozovite naš tim stručnjaka da proceni Vaš problem ( dolazak i procena se ne naplaćuju)

Materijali:
 • Elastomerne trake
 • Plastomerne trake
 • Tečne gume
 • Prajmeri
 • Završne trake
 • Kondorflex trake
 • Poliuretanski gitovi i silikoni za dihtovanje prozora, spojeva lima, betona...
 • Završni premazi tipa puroflex-a, solarflex-a, refleksola
 • Protan
 • PVC membrana
 • Jednokomponenti
 • Dvokomponenti
 • Epoksidni
Koristimo sledeće marke:
 • Tehnonikolj
 • Kema
 • Texas penetrat
 • Penetrat
 • Bekament
 • Dramin
 • Henkel
 • Drakomerks
 • Izolirka
 • Kanjiža
 • Isomat
 • Sika itd...

Isti materijal za hidroizolaciju najčešće se može primenjivati u visoko i niskogradnji, za hidroizolaciju krovova,hidroizolaciju podova, hidroizolaciju temelja, hidroizolaciju kupatila, hidroizolaciju podruma, hidroizolaciju terasa, hidroizolaciju bazena...

Izbor je veliki, u konkurenciju se uključuju novi materijali, i prilikom izbora narucilac I izvodjac uglavnom mogu da računaju na nekoliko sasvim različitih materijala, tako da ce na odluku uticati cena, specifični zahtevi narucioca, duzina garancije hidroizolacije, brzina izvođenja radova, itd.

Postoji toliko materijala za hidroizolaciju koji su dostupni na tržištu da se ljudi mogu zbuniti kako da odaberu pravi materijal za pravu primenu. Međutim, zbog jednostavnosti, možemo kategorizovati ove materijale po njihovom vremenu korišćenja. Prvo, neki materijali se koriste za hidroizolaciju kao preventivnu meru, i drugo, neki materijali se koriste kada se pojavi vlaga ili curenje vode. Predstavićemo one vrste hidroizolacija koji se koriste u vreme izgradnje.

Integralni cementni hidroizolacioni proizvodi

Ovi proizvodi se mesaju u beton ili malter tokom mešanja sa vodom radi smanjenja vodopropusnosti. U normalnom stanju, oni mogu pružiti od 25 do 90 odsto vodo-zaptivenosti konstrukcija. Postoji nekoliko tipova hidroizolacionih proizvoda dostupnih na nasem tržištu.

Aditivi za smanjenje količine vode – oni smanjuju odnos vode i cementa u betonu bez promene obradivosti određene betonske mešavine, što rezultira u manje propusnom, gušćem betonu.

Materijali sa vrlo finim česticama – oni su veoma korisni ako betonska mešavina ima manji sadržaj cementa i ako je u deficitu sa finim agregatom. Međutim, kod dobrih betonskih mešavina efekat može biti obrnut, jer dodatak finih čestica može povećati potrebu za vodom što dovodi do manje gustog betona niže čvrstoće na pritisak. Ove fine čestice blokiraju kapilarne pore tokom očvršćavanja cementne mase.

Hidrofobni/vodorepelentni agensi – materijali u ovoj grupi smanjuju prolazak vode kroz suvi beton, koji bi normalno nastao kao posledica kapilarnog dejstva, a ne kao rezultat spoljnog pritiska vode. U principu se smatra da svi ovi materijali nameću vodootporne osobine betonskoj površini, kao i oblaganje i, u nekim slučajevima, blokiranje pora.

Aerantni agensi – oni deluju na sličan način kao aditivi za smanjenje vode poboljšavanjem obradivosti mešavine i time omogućavajući korišćenje manje vode. Mikro mehurići uneti u cementnu masu će blokirati kapilarne pore. Ali, mora se voditi računa kako se oni ne bi prekomerno koristili. Prekomerno korišćenje aerantnih agenasa će dovesti do značajnog gubitka čvrstoće betona.

Odabir materijala i primena istog

S obzirom na veliki broj mogućih primena i raznolikost aditiva za hidroizolaciju na raspolaganju, odabir određenog hidroizolacionog materijala zahteva pažljivo razmatranje. Mnoge betonske konstrukcije su izgrađene za skladištenje vode ili održavanje suvih uslova u strukturi kada je ona izložena vodi sa spoljne strana. Pošto beton nije uvek u potpunosti nepropustiv za vodu i pored upotrebe integralnih vodootpornih jedinjenja, a i činjenice da beton razvija manje pukotine nakon postavke, ponekad je potrebno koristiti barijeru koja prekriva betonsku površinu kako bi se ona oduprla prodiranju vode pod hidrostatičnim pritiskom i/ili kapilarnim usponom. Postoje razne vrste barijera dostupnih na tržišu, ali najčešći i najpopularniji proizvodi su navedeni u nastavku:

Zastita na bazi elastomernih SBS traka

Ovo je jedan od najkvalitetnijih I najkompaktibalniji način za sanaciju hidroizolacija krova,terasa,kupatila…Modifikovana rastopljiva traka se koristi kao hidroizolacioni sloj. Takođe, tkanine sa poliesterskim filcom I topljenim elastomerom su masovno korišćene za zaštitu betona od vode. Ovaj tip hidroizolacije je dugotrajan .Ponekad se elastomer meša sa jednim ili više polimera kako bi se modifikovale njegove osobine.

PVC Membrane

U novije vreme, fabrike prave polimer-modifikovanu bitumensku membranu (APP) usendvičenu sa sintetičkim vlaknima, polimer-modifikovanu PVC membranu, neopren gumenu membranu… koje su dostupne na tržištu. Ove hidroizolacije su elastomerne, otporne na vodu i dugotrajne. One su dostupne u rolnama različitih debljina i mogu biti potpuno vezane za podlogu ili postavljane odvojenim sistemom prema upustvima proizvođača.Pvc membrana je predvidjena da se ugradjuje u nadzemnim radovima hidroizolacije,a TPO membrane na krovu. Prilikom ugradnje istih potrebno je osigurati da struktura što je više moguće bez vlage unutra pre postavljanja PVC I TPO membrane.

Impregnacija

Postoje neki polimeri sa veoma niskim viskozitetom koji se koriste za hidroizolaciju betonskih konstrukcija. Najčeše hemikalije su silikonska jedinjenja, koja su po prirodi vodootporna. Neka silikonska jedinjenja su rastvorljiva u vodi, visoko alkalna i veoma jeftina. silikatnih soli. Ova vrsta materijala može generisati bele fleke na površinama podloge bez ometanja vodootpornih osobina. Druga verzija je rastvarač na bazi silikona koji je čisto organski po prirodi i koji neće dati takvu vrstu belih fleka.

Ponekad se spoljašnje površine zgrada ostavljaju nezasticene ili se dekorišu sa kamenom, ciglom ili dekorativnom opekom, itd. Većina ovih materijala je porozna, što znači da će kišnica biti apsorbovana i da će voda moći da putuje do unutrašnjih površina i stvoriti vlagu i oštećenja. Voda se zadržava duže vreme u okviru poroznih površina. To olakšava rast algi, gljivica i plesni na površini zida i estetska lepota će biti izgubljena u kratkom roku. Rast algi može biti sprečen ukoliko se površina održava u vidu zastite vodootpornog premaza silikona, koji neće promeniti površinsku teksturu.

Injekcione mase i aditivi

Cementne injekcione mase se koriste za konsolidaciju betona. Ovaj tip materijala se meša sa vodom i Injektira kroz mlaznicu u ostecen beton. Pre očvršćavanja, ova cementna injekciona masa će se širiti i popuniti praznine. Ali u većini slučajeva su dostupne injekcione mase koje treba pomešati sa cementom u vreme mešanja sa vodom. Ova suspenzija se takođe injektira kao i gornja za istu svrhu.