Loading...

Hidroizolacija terasa

Hidroizolacija terasa

Beton je jedan od najekonomičnijih građevinskih proizvoda zbog svog dugačkog veka. Ali beton, je porozan I hidroskopan po prirodi. Trajnost betona zavisi od vodopropunosti. U većini slučajeva, voda deluje kao nosač štetnih hemikalija kao što su soli hlorida, sulfata, baza, kiselina, i mnoge druge, i one mogu gregirati beton. Voda može izaći iz betona i ispariti sa površine ostavljajući sa sobom soli i baze, koje reaguju sa bojom, i ostavljaju mrlje. Hidroizolacija betona je sastavni deo izgradnje objekta od betonske konstrukcije.Cena hidroizolacije terase se obracunava po m/2 I zavisi od vrste materijala koji se ugradjuje i koliko traje pismena garancija (1-20 godina).

Kako smanjiti praznine u betonu pre ugradnje hidroizolacije terase:

  • Gel pore koje se formiraju zbog hidratacije cementa. Ove pore su vrlo male i imaju prečnik oko dva nanometara i nezavisne su od odnosa cementa i vode.
  • Kapilarne pore (0,05 do 1 mikrona u prečniku) koje nastaju zbog prisustva viška vode i time zavise od odnosa vode i cementa.
  • Zarobljene šupljine održavaju dizajn betonske mešavine, postavku betona i metod nege.

Pošto su prečnici gel pora (oko 2 nanometara) tako mali, voda ne može da prođe kroz njih. Druga i treća kategorija su relavantne za probleme hidroizolacije betona. Kapilarne pore (približnog prečnika od 0,05 do 1 mikrona) su veće u prečniku u odnosu na gel pore i voda može da prolazi kroz njih. Kontrolisanje odnosa vode i cementa korišćenjem aditiva za smanjenje vode može smanjiti ove kapilarne pore. Tokom procesa hidratacije cementa neke od kapilarnih putanja postaju progresivno blokirane od strane produkata reakcije hidratacije u obliku gela. Ovaj gel ima veoma nisku hidrauličku propustljivost, a ako je odnos vode i cementa značajno nizak (manji od 0,5), zapremina gela će biti dovoljna da se u potpunosti blokiraju međusobno povezane kapilarne pore unutar cementne paste. U slučaju kada je odnos vode i cementa veći od 0,5 neće se stvoriti dovoljno gela za blokiranje kapilarnih pora. Nega betona je takođe važan faktor za nastavak hidratacije cementa, što dovodi do smanjenja kapilarnih pora.

U trećoj kategoriji, zarobljene šupljine se stvaraju iz sledećih razloga, lošeg dizajna betonske mešavine, neispravne gradacije agregata, neadekvatnog sabijanja, preteranog krvarenja i segregacije, veoma visoke ili veoma niske obradivosti od zahtevane, i loše izrade. Ponekad se javljaju pukotine u malteru ili betonu i voda može da prolazi kroz te pukotine. Postoji mnogo razloga zašto se javljaju pukotine kroz koje voda može da prolazi i oštećuje ugrađenu čeličnu armaturu ili boje. Zato, hidroizolacija je bitan i sastavni deo izgradnje objekata i na taj način se dobijaju sledeće prednosti:

  • Životni vek objekata će biti značajno povećan.
  • Česte popravke ili održavanje objekata će se u potpunosti eliminisati ili smanjiti u velikoj meri.
  • Životni vek boja u enterijeru ili eksterijeru će biti značajno povećan.
  • Estetski izgled objekta će trajati mnogo duže.
  • Smanjenje opasnosti po zdravlje ljudi.

Ukoliko razmotrimo troškove efikasne hidroizolacije, to je samo od 0,5 do 2 odsto od ukupnih troškova gradnje, što je zaista zanemarljivo! Hidroizokacija konstrukcije od betona se odvija u dve faze. Jedna je tokom izgradnje, a druga je posle izgradnje. Najefikasnija i najekonomičnija i najbolja hidroizolacija se izvršava tokom izgradnje objekata.