Loading...

Usluge

Usluge

KVALITET, IZDRŽLJIVOST, DUGOTRAJNOST, ELASTIČNOST, STRUČNI SAVETI, IDEJNA REŠENJA, PRISTUPAČNE CENE...

Izvodimo radove koristeći najkvalitetnije materijale domaće i strane proizvodnje:

Elastomernim trakama, plastomernim trakama, bitumenskim trakama, kondorima, hladnim pastama tipa poliazbitola, PVC membranama, visoko kvalitetnim jednokomponentnim, dvokomponentnim fleksibilnim poluuretanskim materijalima, otpornim na vremenske uticaje, UV zračenja, izdrživa na visokim i niskim temperaturama.

Ako investirate, projektujete ili izvodite hidroizolacije, dodatno znanje o praktičnoj primeni hidroizolacija će vam omogućiti da unapred izbegnete probleme i nepotrebne troškove.

Ravni krovovi su sa građevinsko-fizičkog aspekta najproblematičniji konstrukcijski sklop i kao takav najčešće izostavljeni deo objekata. Primaju najveću koncentraciju sunčevog zračenja, a sa time i delovanje UV zračenja, kiše, snega, grada, uz nagomilavanje prašine i smeća, pojave biljaka, mahovine i lišajeva. Pošto je odvodnjavanje zbog malih nagiba slabo, time je uticaj kiše i snega veći. Na takvim površinama moguće je izvesti i upotrebnu terasu, parking, površinu za rekreaciju, namestiti foto-voltažne ćelije za proizvodnju električne energije ili ozelenjeni krov. Sa pravilnim planiranjem, izvođenjem i odgovarajućim izborom kvalitetnog materijala ravni krovovi traju i više decenija, ali moramo paziti i na redovno održavanje, koje u velikoj meri utiče na trajnost. Svakako, sanaciju ravnog krova ne smemo prepustiti bilo kome. Terase i balkoni izvedeni sa bitumenskim trakama mogu trajati pedeset godina i više. Ključni parametri za kvalitetno izvođenje jesu pravilna osnova konstrukcijskog sklopa, pravilan izbor hidroizolacijskih traka, odgovarajuće projektovan i pravilno izveden sistem. Velik značaj imaju i kasnije održavanje i povremeni, periodični pregledi (bar dva puta godišnje).

Hidroizolacija krova se izvodi zbog poboljšanja postojećih svojstvstva, zaštite ili zamene pojedinih delova krova, zaštite od prodora vode....

 

Vrsimo sledeće usluge izolacija:
 • Hidroizolacija ravnih i kosih krovova
 • -- Ravni krovovi - prohodni
 • -- Ravni krovovi - neprohodni
 • Hidroizolacija terasa
 • Hidroizolacija bazena
 • Hidroizolacija podruma
 • Hidroizolacija kupatila
 • Hidroizolacija garaža
 • Hidroizolacija parne brane
 • Mokri čvorovi itd...

 

Kod sanacija hidroizolacija neprohodnog krova radovi se izvode u tri faze:
 • Priprema (dobro pripremljena podloga mora biti čista i zdrava).
 • Izrada hidroizolacije krova.
 • Zaštita (premaz livenom UV stabilnom I reflektujućom bojom za hiroizolaciju, vraćanje šljunka preko pvc folije.

 

Kod sanacija hidroizolacija prohodnog krova radovi se izvode isto u tri faze:
 • Priprema (dobro pripremljena podloga mora biti čista i zdrava).
 • Izrada hidroizolacije krova.
 • Vraćanje peska i zaštite kao što su ploče i sl.
POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA(tečna guma)

Karakteristika poliuretanske hidroizolacije je odlicna otpornost na vremenske uticaje u svim klimatskim zonama, ,elasticna je , UV stabilna... Preporucuje se za spoljnu upotrebu kao sto su : hidroizolacija krova,hidroizolacija terasa I balkona,hidroizolacija platoa iznad garaža, hidroizolacija parkinga,hidroizolacija zardinjera kao I hidroizolacija ravnih I kosih krovova…

Poliuretanska hidroizolacija moze se koristiti kao zavrsni sloj isto tako moze se koristiti ispod zavrsnog sloja kao sto je keramika,behaton ploce, obicne betonske ploce,sljunak na ravnim krovovima…

Poliuretanske hidroizolacije se mogu tonirati na zahtev narucioca. Top zasita za poliuretansku hidroizolaciju koristi se kao premaz preko poliuretanske hidroizolacije ako na terasama ili balkonima poliuretanska hidroizolacija ostaje kao zavrsni sloj. Top zastita poliuretanske hidroizolacije – tecne gume nanosi se u dva unakrsna sloja valjkom ,sa susenjem izmedju slojeva minimum 12 sati na optimalnoj tempereturi od 22 do 27 stepeni.Sa top zastitom poliuretanske hidroizolacije narucilac dobija potpuno prohodnu terasu ili balkon za koriscenje.Top zastita zasticuje mehanicko ostecenje poliuretana-tecne gume. Dobra priprema je pola odradjenog posla.Podlogu treba dobro ocistiti I sve podhlobucene , trosne , ispucale delove mehanicki grubo i fino ocistiti.Sve vidno postojece pukotine proslicovati u dubinu I sirinu,ako postoji bilo kakav stari premaz preko postojece podloge obrusiti mehanickim putem (brusilicom) sa brusnim kamenom ili celicnom cetkom za brusilicu.Nakon svih grubo ociscenihdelova podloge pristupamo finoj pripremi podloge.

Za finu pripremu podloge za poliuretansku hidroizolaciju koristimo usisivac ili vap (vodom pod pritiskom).Kod koriscenja usisivaca moze se odma pristupiti premazu epoksidnog prajmera I ispuni pukotina poliuretanskim trajno elasticnim gitom,dok koriscenje vapa zahteva proceduru susenja podloge.

Na dobro pripremljenu podlogu pristupamo premazu epoksidnog prajmera koji je adhezija (veza) sa poliuretanskom hidroizolacijom i dobrom ociscenom podlogom.Nakon nanesenog epoksidnog prajmera pristupamo ispuni svih postojecih proslicovanih pukotina,spojeva izmedju horizontale I vertikale I svih kriticnih (rizicnih) delova – detalja gde je najveci dotok vode trajnoelasticnim poliuretanskim gitom.Izradi poliuretanske hidroizolacije krova ili terase… pristupamo nakon susenja epoksidnog prajmera I trajnoelasticnog poliuretanskog gita.

Poliuretansku hidroizolaciju nanosimo valjkom u dva unakrsna sloja s tim da prvi sloj ostavimo da se osusi minimum 12 sati na optimalnoj temperaturi od 22 do 27 stepeni. Na svim kriticnim delovima na kojima je nanosen trajno elasticni poliuretanski git moze se koristiti postavka filca izmedju prvog I drugog sloja poliuretanske hidroizolacije.

POLIMER CEMENTNA HIDROIZOLACIJA

Polimer cementna hidroizolacija se koristi kod hidroizolacija kupatila, hidroizolacija rezervora za vodu,hidroizolacija podruma, hidroizolacija bazena,hidroizolacija suterena,hidroizolacija temeljnih stopa, hidroizolacija temelja i sl. Polimer cementna hidroizolacija je namenjena za koriscenje ispod zavrsnih slojeva kao sto su behaton ploce ,kosuljica,keramika,beton I sl.Polimer cementne hidroizolacije se dele na jednokomponentne I dvokomponentne . Jednokomponentna polimer cementna hidroizolacija je kruta zastitna veza a dvokomponentna polimer cementna hidroizolacija je fleksibilna zastitna veza.

U jednokomponentnoj polimer cementnoj hidroizolaciji se dodaje voda a u dvokomponentnoj polimer cementnoj hidroizolaciji se dodaje emuzija komponenta B sto joj daje fleksibilnost

Priprema podloge za izradu polimer cementne hidroizolacije:

Postojecu podlogu dobro ocistiti ako postoji postojeci malter na zidovima mehanickim putem ga skinuti sve do cvrste podloge: betona, cigle I sl.Dobro ociscenu podlogu naprskati vodom do zasicenosti.

Izrada polimer cementne hidroizolacije :

Polimer cementna hidroizolacija se nanosi u dva do tri unakrsna sloja,razmak izmedju premaza polimer cementne hidroizolacije je minimum 12 sati na optimalnoj temperaturi od 22 do 27 stepeni C.